گوگل فارسی

دسترسی به گوگل فارسی

برای جستجو در گوگل فارسی شما می توانید از این آدرس استفاده نمایید.
لازم به ذکر است که می توان یکی از مزایای گوگل فارسی را نسبت به گوگل زبان اصلی، حجم کمتر تبلیغات متنی اش دانست. جالب این است که بدانید نتایج جستجو شما در گوگل و گوگل فارسی که با توجه به نیازهای محیطی و جغرافیایی کاربران طراحی گردیده است با یکدیگر متفاوت است، برای مثال ممکن است در جستجوی کلمه "طراحی سایت" ترتیب نتایج به دست آمده متفاوت باشد و از آنجایی که بسیاری از هموطنان ما از گوگل فارسی برای جستجو استفاده می کنند به طراحان وب سایت پیشنهاد می شود که جهت بهینه سازی و سئو هر دو این موارد را مد نظر داشته باشند.

گوگل فارسی

ایرانیان و گوگل فارسی
 

نکته دیگر در مورد گوگل فارسی، استفاده از آی پی ایران برای ایرانیان است که به همین دلیل تفاوت آی پی ها نتایج جستجو گوگل زبان اصلی و گوگل فارسی متفاوت است.
پیرو این سری از فارسی سازی های گوگل می توان به مترجم گوگل فارسی در سال 2009 نیز اشاره داشت که از طریق آدرس مترجم گوگل قابل دسترسی است، که با کمک فارسی زبانان سراسر دنیا، روز به روز به دایره لغات آن افزوده و مشکلات قبلی آن برطرف شده است.